Your browser does not support JavaScript, page could not be displayed! Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom | czusvrbove.sk
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové
Odbory Zobraziť viac Skryť

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

riaditeľ školy: Roman Zima, DiS. art. hudobný odbor – keyboard (Vrbové)
zástupca riad. školy: PaedDr. Petra Cmarková Breče, DiS. art. hudobný odbor – spev (Vrbové)

Učitelia hudobného odboru

Mgr. art. Andrej Barinec, ArtD. dychové nástroje drevené, keyboard, hudobná náuka (Chtelnica, Krakovany, CSŠ Piešťany)
Daniela Grančarov klavír (Vrbové)
Lina Gugová akordeón, keyboard, spev, hudobná náuka, korepetície v TO (Rakovice, Vrbové, Veselé)
Mgr. Katarína Juríková, Dis. art. spev, klavír, hudobná náuka (Dolný Lopašov, Chtelnica, Malženice)
Mgr. art. Michaela Bobeková husle (Vrbové)
Bc. Dana Kubalová spev, klavír, hudobná náuka (Vrbové)
Mgr. Miroslav Kubica gitara (Vrbové, Malženice)
Ivan Miškerník dychové nástroje plechové, keyboard, hudobná náuka (Vrbové, Dolný Lopašov, Krakovany, Moravany nad Váhom, Ostrov)
Mgr. art. Soňa Piovarčiová klavír, korepetície v HO (Vrbové)
Lukáš Slabý, DiS. art. bicie nástroje, keyboard, hudobná náuka (Vrbové, Chtelnica, Malženice)
Tomáš Slabý, DiS. art. gitara (Chtelnica)
Bc. Lenka Záhorcová spev (Vrbové)

Učitelia výtvarného odboru

Mgr. Soňa Polakovičová (Dechtice, Trebatice, Veľké Kostoľany)
Matej Slabý, DiS. art. (Chtelnica, Dolný Lopašov)
Jozef Vrbovský (Vrbové, Krakovany)

Učitelia tanečného odboru

Mgr. Bc. Zuzana Snohová (Vrbové, Veselé)
Mgr. art. Michaela Urbanová (Vrbové)
Kristián Filipovič, DiS. art. (Vrbové, Chtelnica, Krakovany, Moravany nad Váhom, Ostrov)

Učitelia odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

Miroslav Guga (Vrbové, CSŠ Piešťany)
Matej Slabý, DiS. art. (Chtelnica)

Učitelia literárno-dramatického odboru

Nepedagogickí zamestnanci

Alena Zetochová ekonómka
Gabriela Molnárová mzdová zamestnankyňa
Dominik Stacho školník
Katarína Vagovičová upratovačka